Activitats extraescolars 2017-2018 · Inscripció a partir de:

Activitat

Seleccioneu una activitatHorari/opcions

Seleccioneu la classe de judo:

  • Tarda de 17.15 a 19
Seleccioneu el grup:
Seleccioneu el grup:
Seleccioneu el grup:
Seleccioneu el grup:
Seleccioneu el grup:
Seleccioneu el grup:
Seleccioneu l'opció:
Seleccioneu l'opció:

No hi ha opcions per aquesta activitat, l'horari és el propi de cadascun dels grups d'edat o curs.

Per més informació consulteu la web maristesbadalona.cat

Cumplimenteu les dades de l'alumne/a, gràcies.

Dades de l'alumne/a

Cal cumplimentar tots els camps de dades

EnviarEnviant dades

L’escola està oberta a tots els alumnes i famílies de Badalona, siguin o no alumnes del nostre col·legi.

Les activitats s’imparteixen a l’edifici del C/ Temple i/o a l’edifici del C/ Dos de Maig.

Hi haurà un nombre d’alumnes mínim alumnes i màxim en funció de cada activitat. La Direcció del Col·legi es reserva el dret de no iniciar o cancel·lar els grups que no tinguin el mínim establert i modificar horaris.

Per poder fer un grup a l’Escola d’Anglès es necessita un mínim de 7 i un màxim de 12 alumnes.

La majoria dels monitors tenen els títols necessaris per l’activitat corresponent. En el cas de l’Escola d’Anglès, tots els mestre seran nadius i amb la titulació necessària per donar classes d’anglès.

No es cobrarà cap tipus de reserva.

Els preus que apareixen en les extraescolars esportives i l’Escola d’Anglès no inclouen l’equipament específic i el material per a l’activitat.

Les quotes mensuals es passaran per domiciliació bancària a principi de cada mes.

La no assistència a l’activitat no eximeix del pagament de l’activitat.

La data límit per tramitar les baixes i les modificacions és el 25 del mes anterior, i tindran efecte a partir del dia 1 del mes següent.

Les baixes o modificacions han de ser del mes complet.

Les activitats començaran el primer dia lectiu del mes de setembre i acabaran el darrer dia lectiu del mes de juny, excepte l’Escola d’Anglès que començarà a l’octubre. L’Escola de Judo comença a principis de setembre fins a final de juliol.

En funció dels inscrits i millores en la logística de les activitats, alguns grups poden ser canviats d’horari.

Tots els inscrits a les activitats extraescolars estaran sota les normes de convivència de l’escola.

Per la millora de la logística en els esports d’equip, les dades del telèfon i del correu electrònic poden ser facilitades als entrenadors i famílies de l’equip.

Per qualsevol dubte que vulgueu comentar, l’horari del Cap de Serveis és el següent: de dilluns a divendres de 11.00 a 12.30 h i de 17.00h a 19.00h, trucant al telèfon 93.384.21.54 (C/Temple) o bé mitjançant el correu electrònic:

champagnat.serveis@maristes.cat.